КРОС ДОК ОПЕРАЦИИ

Това е удобна логистична операция, която ни позволява да приемем стоки директно от доставчик или производител и да ги пренасочим към логистичен център, служещ за преразпределение към краен клиент, като целият процес не предполага обработка или дълго съхранение. Дистрибутираме стоките в първоначалното им състояние, като по желание на клиента можем да приемем различни видове стоки и да ги пренасочим частично, спрямо предварително избрани обхват и количество.
Възползвайки се от услугите по крос – докинг спестявате време, избягвате разходи по складиране и максимално оптимизирате сроковете за доставки, което пък от своя страна е предпоставка за доволни клиенти и повишаване на репутацията Ви.

Видове услуги

СКЛАДИРАНЕ
Услуги с добавена стойност
ДАНЪЧЕН СКЛАД
ДОГОВОРНА ЛОГИСТИКА и УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ
КРОС ДОК ОПЕРАЦИИ

Запитване

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *

Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД изпълнява проект №BG16RFOP002-2.077-0631-C01, наименование: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура: BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, на стойност: 60 000,00 лв., от които 51 000,00 лв. европейско и 9 000,00 лв. национално съфинансиране. Безвъзмездната помощ е 100%. Срокът на изпълнение на проекта е 3 месеца, от 15.02.2021 г. до 15.05.2021 г.

Целта на проекта е: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.