Специалистите на e-Logistics са тук, за да подпомогнат Вас и Вашият бизнес чрез широката гама от логистични услуги, които предлагат!

Ние не само ще отговорим на Вашите очаквания, но и ще се съобразим с всички Ваши специфични изисквания, за да предоставим максимално качествен и ефективен пакет ог услуги! Наша отговорност и привилегия е да подпомогнем и улесним Вашата дейност.

Данъчен Склад

E-LOGISTICS разполага с данъчен склад, който дава възможност на всички клиенти на компанията да получават, складират и изпращат стоки, попадащи под режим на отложено плащане на акциз.

Ние сме лицензиран складодържател, отговарящ на всички разпоредби на ЗАДС. Данъчният склад е чудесно решение за всички вносители на алкохолни напитки, като нашият опитен екип ще се погрижи за приемането и обработването на подобни стоки, независимо от техният вид и разфасовка. Ние контролираме целият процес по приемане, проверка и складиране на стоките, както и последващите действия като комисиониране, поставяне на бандероли, разпределяне и евентуално движение, като всяка стъпка е съобразена с режима на отложено плащане на акциз.

Cross-docking

Предпочитате комплексна услуга, спестяваща време и средства? Процедурата Cross-docking е идеалното решение за много бизнеси.

Това е удобна логистична операция, която ни позволява да приемем стоки директно от доставчик или производител и да ги пренасочим към логистичен център, служещ за преразпределение към краен клиент, като целият процес не предполага обработка или дълго съхранение. Дистрибутираме стоките в първоначалното им състояние, като по желание на клиента можем да приемем различни видове и да ги пренасочим частично, спрямо предварително избрани обхват и количество.

Допълнителни услуги:

Консолидиране

Можем да комбинираме стоки и товари, доставени от няколко различни доставчици или производители, в един и същ кашон, палет, контейнер или камион. Когато стоката бъде разтоварена, ние доставяме всяка отделна пратка към нейният получател.

Палетизиране и Депалетизиране

С цел оптимизиране на транспортния обем и улесняване на товаро-разтоварната дейност, ние можем да подсигурим поместването на Вашите стоки и материали върху стандартни палети или да окрупним насипни товари, като в последствие ги отстраним от палетите, за да бъдат доставени до крайните получатели.

Договорна Логистика

Ние предлагаме т.нар. договорна логистика – услуга, позволяваща логистичните задачи и отговорности да бъдат прехвърлени
към E-LOGISTICS

По този начин могат да се използват ресурсите на компанията, която да се погрижи за управлението на процесите и материалната база, както и да организира и планира доставките, транспортните средства, дистрибуцията и необходимите процедури по обработка, включително разплащания и документооборот. Услугата спестява време и елиминира пропуснати ползи!

Връзка с експерт

Комисиониране

Тази логистична услуга включва дейности по прехвърляне на стоки и товари от склад в транспортно средство и последващата им доставка до складове или магазини. Услугата е особено подходяща за клиенти, опериращи в сферата на електронната търговия и дистрибуцията, тъй като те често разполагат с богато разнообразие от стоки, спадащи към различни номенклатури. Можем да комбинираме този процес с предварително консолидиране – решение, което все по-често се оказва печеливш избор.

Repackaging

Препакетиране

Екипът ни разполага с възможността да опакова, препакетира или укрепи Вашите стоки и товари. Услугата се извършва професионално и предпазва стоките от щети, загуби, вредни влияния и трайни увреждания, като по този начин Вие минимизирате риска от загуби.

Управление на Поръчките.
Поставяне на Етикети и Бандероли

Процесът по управление на поръчките, прилаган от E-LOGISTICS, включва приемане и информационна обработка на всяка отделна поръчка, след което тя става част от нашата електронна система. Поръчките се наблюдават до момента, в който документацията, свързана с превоза, достигне клиента. Разглеждаме всяка поръчка индивидуално, като подходът ни е съобразен и базиран изцяло на клиентските изисквания.

Ако стоките, с които търгувате, имат нужда от бандероли или етикети, ное ще се погрижим те да бъдат поставени! Предлагаме етикетиране и лепене на бандероли – дейности, които неимоверно улесняват логистичните процеси. Етикетите съдържат баркодове и серийни номера, посредством които идентификацията на стоката е мигновена, а след тяхното сканиране цялата информация за една логистична единица като партидни номера и дати се добавя към нашата електронна система.

Поставяме бандероли върху единичните опаковки на товарите с цел удостоверяване на вноса и определяне на дължимият от търговците акциз. Всеки бандерол съдържа следните реквизити: серия, номер, символ и цена или свидетелство за платен акцизен налог. Служителите ни извършват тази услуга единствено на територията на Акцизен склад, с какъвто E-LOGISTICS разполага.

Управление на Върнати Стоки

Осъзнавайки необходимостта от тази услуга, ние въведохме и прилагаме успешно управлението на върнати стоки най-вече в случаи с клиенти, опериращи в сектора на електронната търговия.

Потребителите често връщат закупени стоки, като възможните последващи действия варират спрямо фирмената и търговска политика на клиентите ни. Опитният екип на E-LOGISTICS е в състояние да се погрижи за обслужването на целия процес по връщане, замяна или компенсация, като същевременно ще го съчетае с необходимите складови, информационни и транспортни операции.

Връзка с експерт

Складиране

Търсите начин да ускорите стокооборота си? Можем да помогнем посредством стелажните системи, с които разполагаме! Нашите системи се характеризират с висока функционалност и ефективност при боравенето със стоки и складирането им.

Краткосрочно складиране
Дългосрочно складиране
Стелажно складиране

За повече информация

Свържете се с експерт в сферата на логистиката

Свържете се с нас

Ако все още не сте работили с нас, тук можете да оставите вашето запитване. Експерт в сферата ще се свържи с Вас във възможно най-кратък срок.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Контакти

ул. Видрица №7
НПЗ Запад - Казичене
1532 София
info@e-logistics.bg sales@e-logistics.bg
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
arrow-down