Логистичен Комплекс - София, Казичене

1532 София, ул. Видрица 7- Казичене

Локация

Логистичен комплекс E-LOGISTICS Казичене представлява модерен логистичен парк. Разположен е на площ от 50 000 м2 и включва сгради и площи с различно предназначение, осигурени с цялата съпътстващата инфраструктура за подобен обект.

Значителната по размер инвестиция предполага етапност при въвеждане в експлоатация на отделните части от парка.

Към момента са напълно готови за употреба и въведени в експлоатация следните съоръжения:

Крос-докинг терминал с площ 2 100 м2:
 • Изграден по съвременна технология с модерни енергоспестяващи материали;
 • С 20 врати, 18 от които секционни, оборудвани с хидравлични, нивоизравнителни рампи, позволяващи товарене и разтоварване на/от различни по големина транспортни средства;
 • Помещение за зареждане на акумулаторни батерии;
 • Помещение за обслужващ персонал.
Офисна част - 900 м2:
 • Оборудвана, съгласно всички съвременни изисквания;
 • Топло- и шумо- изолирана;
 • С централна климатизация;
 • Пожароизвестителна инсталация;
 • Контрол на достъпа;
 • Защита от спиране на електрическия ток посредством UPS и собствен дизел генератор;
 • Обособено помещение за хранене
 • Високоскоростен интернет
  и много други.
• Склад – 100 м2, полезна височина – 5 м, климатизиран;
• Склад – 300 м2, полезна височина – 6 м;
• Склад - 400 м2, полезна височина – 12 м;
• Склад - 7000 м2 - полезна височина 12 м оборудван с кулокран;
• Открити площи – 10 000 м2;
• Одобрен проект с разрешение за строителство на високопалетен склад с капацитет 7 000 палетни места.

Комплекса разполага с различна товаро-разтоварна техника, която ни позволява да обработваме както палетизирани, така и нестандартни и извънгабаритни товари.

На разположение на клиентите е екип от наши добре подготвени и обучени служители, които извършват зададените от клиентите логистични операции.

Адрес:
София 1532
НПЗ Запад – Казичене
ул. „Видрица“ № 7
Обаждане от експерт

За повече информация

Свържете се с експерт в сферата на логистиката

Свържете се с нас

Ако все още не сте работили с нас, тук можете да оставите вашето запитване. Експерт в сферата ще се свържи с Вас във възможно най-кратък срок.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Контакти

ул. Видрица №7
НПЗ Запад - Казичене
1532 София
info@e-logistics.bg sales@e-logistics.bg
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
arrow-down