Комплексно логистично обслужване

Съвременната статистика сочи, че разходите за логистика на търговските и производствени фирми са до 30%.

Ефективното управление на времето, маршрутите, количествата и местата за доставка предлага големи възможности за съкращаване на тези разходи.

Заедно с Вас ние ще анализираме, проектираме и управляваме Вашите комплесни логстични процеси така че те да протичат по най-ефективния начин за Вас и Вашите партньори.

Прехвърляйки всички логистични задачи към един доставчик, Вие:

 • ще намалите общите разходи чрез съкращаване на фиксираните за сметка на променливите разходи;
 • ще освободите ресурси, с които ще се концентрирате изцяло върху Вашата основна дейност;
 • ще подобрите качеството на предлаганите от Вас стоки и услуги;

Основните услугите, които предлагаме са:

 • Договорна логистика
 • Cross-docking
 • Товаро-разтоварни операции
 • Управление на поръчките
 • Комисиониране
 • Опаковане и пакетиране
 • Палетизиране и разпалетизиране
 • Поставяне на етикети и бандероли
 • Снабдяване и дистрибуция
 • Управление на върнати стоки
 • Всякакви услуги с добавена стойност по специфичните изисквания на клиента

 За допълнителна информация бихте могли да се обърнете към нашите служители

 

Expresso