Реализирайки стратегията за разширяване гамата от логистични услуги на територията на Логистичен комплекс Казичене, на 03.04.2015 Е-ЛОЖИСТИКС ЕООД получи лиценз за управление на Данъчен склад за складиране на акцизни стоки.

Операциите които се извършват в данъчния склад са:

приемане, проверяване, складиране с отложено плащане на акциз, комисиониране, облепване с бандероли, разпределяне, движение на стоки под режим отложено плащане на акциз.

Новата услуга е предназначена за вносители и търговци на алкохолни напитки и позволява да бъде предложено комплексно логистично обслужване за този вид стоки.

По този начин се обхваща целия цикъл за доставка: международен транспорт, складова обработка и съхранение, документална обработка и доставка до краен клиент.

logistics