Форма за контакти
Свържете се с нас на

ул. „Видрица“ № 7

НПЗ Запад - Казичене

1532 София

тел. +359 2 9034482/76

факс +359 2 9034493

e-mail: info@e-logistics.bg