Логистичен комплекс София Казичене

Логистичен комплекс Е-ЛОЖИСТИКС Казичене представлява модерен логистичен парк. Разположен е на площ от 50 000 м2 и включва сгради и площи с различно предназначение, осигурени с цялата съпътстващата инфраструктура за подобен обект.

Значителната по размер инвестиция предполага етапност при въвеждане в експлоатация на отделните части от парка.

Към момента са напълно готови за употреба и въведени в експлоатация следните съоръжения:

 • Крос-докинг терминал с площ 2 100 м2
  • Изграден по съвременна технология с модерни енергоспестяващи материали;
  • С 20 врати, 18 от които секционни, оборудвани с хидравлични, нивоизравнителни рампи, позволяващи товарене и разтоварване на/от различни по големина транспортни средства;
  • Помещение за зареждане на акумулаторни батерии;
  • Помещение за обслужващ персонал.
 • Офисна част - 900 м2
  • Оборудвана, съгласно всички съвременни изисквания;
  • Топло- и шумо- изолирана;
  • С централна климатизация;
  • Пожароизвестителна инсталация;
  • Контрол на достъпа;
  • Защита от спиране на електрическия ток посредством UPS и собствен дизел генератор;
  • Обособено помещение за хранене
  • Високоскоростен интернет
  • и много други.

 

 • Склад – 100 м2, полезна височина – 5 м, климатизиран;
 • Склад – 300 м2, полезна височина – 6 м;
 • Склад - 400 м2, полезна височина – 12 м;
 • Склад - 7000 м2 - полезна височина 12 м оборудван с кулокран;
 • Открити площи – 10 000 м2;
 • Одобрен проект с разрешение за строителство на високопалетен склад с капацитет 7 000 палетни места.


Комплекса разполага с различна товаро-разтоварна техника, която ни позволява да обработваме както палетизирани, така и нестандартни и извънгабаритни товари.

На разположение на клиентите е екип от наши добре подготвени и обучени служители, които извършват зададените от клиентите логистични операции.

Адрес:
София 1532
НПЗ Запад – Казичене
ул. „Видрица“ № 7